DOĞRU LİSE TERCİHİ

Doğru lise tercihi, öğrencinin ilgilerine, yeteneklerine ve koşullarına (Sınav başarısı, ortaokul başarısı, bulunduğu şehir v.b.) göre yaptığı gelecek planına (Meslek ve üniversite eğitimi) ulaşması için en doğru ortaöğretim eğitim seçeneğinde karar kılmasıdır.

Yaşamımızdaki en önemli seçimlerden biri olan meslek seçimi için ilk adım, kuşkusuz lise tercihidir. Bu önemli karar aşamasında öğrencilerin ve ailelerinin göz önünde bulundurmaları gereken bazı konular vardır. Öncelikli olarak öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir okul seçmeleri önemlidir. Elbette merkezi sınav puanı, okul başarı puanı gibi akademik başarıyı ölçen ve yansıtan sayılar, lise tercihi sırasında göz önünde bulundurulan, dikkate alınan sayısal verilerdir; ancak yalnızca  “başarı sırası” gözetilerek yapılan tercihler “doğru tercih” olarak nitelendirilmemelidir. Örneğin merkezi sınav puanı Fen Lisesine yerleşebilmesi için yeterli olan fakat avukat olmak isteyen bir öğrenci puanı yetiyor diye Fen Lisesini tercih ettiğinde doğru bir tercih yaptığı söylenemez. Gelecekte kararlı bir şekilde avukat olmayı hedefleyen örnekteki öğreci fen lisesinde 4 yıl boyunca üniversite sınvanında ve meslek yaşamında ihtiyaç duymayacağı söylenebilecek fizik, kimya, biyoloji gibi birçok dersi almış olacaktır.

Tercih edilmesi düşünülen ortaöğretim kurumlarının amaç ve müfredatlarının da göz önünde bulundurulması, değerlendirilmesi önemlidir. Örneğin ortaöğretimden sonra yüksek öğrenime devam etmekten çok erken yaşta bir meslek sahibi olup çalışmayı hedefleyen öğrenciler için en doğru, tercih Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri olacaktır.

Lise tercihi yapmadan önce tercih edilmesi düşünülen okullar hakkında detaylı bilgi alınmalı; ulaşım, ders programları ve müfredat, fiziki donanım, mezunların yönelimleri (yüksek öğrenim ya da mesleki) gibi konularda araştırma yapılmalıdır. Ayrıca tercih çalışmalarının titizlikle yürtülmesi gereken profesyonel bir süreç olduğu unutulmamalı ve bu konuda okul rehberlik servislerinden ya da il ve ilçelerde kurulan tercih komisyonlarındaki uzman kişilerden destek sağlanmalıdır.

Doğru lise seçimi ile ilgili dört aşama;

  • Öğrencinin kendini (ilgi ve yetenekleri) tanıması,

  • Ortaöğretim eğitim seçenekleri ve koşulları hakkında bilgi sahibi olmasını,

  • Meslekler ve mesleklerin gerektirdiği özellikler hakkında bilgi sahibi olmak,

  • Ortaöğretim seçim sürecinde; ilgi, yetenek, meslekler ve liseler arasındaki ilişkinin farkında olmayı gerektirir.

Ortaokuldan sonra bir lise;

  • İlgi ve yeteneklerine en uygun eğitimi alabilmesine olanak sağlıyorsa,

  • Amaçları doğrultusunda üst eğitim kurumuna hazırlıyorsa,

  • Seçeceği mesleğe ulaşması için uygun eğitimi (ders müfredatları, staj ve uygulamalar vb.) almasına fırsat veriyorsa,

  • Ulaşım imkanları kolay olan okulu tercih etmiş ise kendisi için en doğru lise kararı vermiştir diyebiliriz.

Doğru lise, doğru mesleğin; doğru meslek ise mutlu bir hayatın anahtarıdır. 

 

Fatma BİNGÜL