Ortaöğretim Kurumlarının Amaçları

 • Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı,
 • Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı,
 • Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını,
 • Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini,
 • Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,
 • Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı,
 • Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini,
 • Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini,
 • Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini,
 • Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini,
 • Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin özendirilmesini amaçlayan ortaokul veya imam hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır.


Bu kurumlar

 • Fen Lisesi
 • Sosyal Bilimler Lisesi
 • Anadolu Lisesi
 • Mesleki ve Teknil Anadolu Lisesi
 • Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri
 • Anadolu İmam Hatip Lisesi
 • Proje Anadolu İmam Lisesi
 • Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Anadolu Lisesi