MESLEKi EĞİTİM MERKEZLERİ

Mesleki Eğitim Merkezleri’nin Avantajlarını Biliyor Musunuz?

  Alanında İşe Yerleşme %88   11. Sınıfta Kalfalık Belgesi   12. Sınıfta Ustalık Belgesi
  Meslek Lisesi Diploması   Okulda 1 Gün, İşletmede 4 Gün Eğitim   İş Kazalarına Karşı Sigorta
  9. Sınıftan İtibaren Maaş ve Sigorta   İş Garantisi   27 Alan Ve 140 Dalda Meslekî Eğitim
  İşyeri açarken KOSGEP’ten 50.000.- TL hibe ve 100.000.- TL faizsiz kredi desteği

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİMİZERİMİZ

KURUM ADI ADRES WEB
GEBZE Mesleki Eğitim Merkezi
MUALLİMKÖY MAH. 4102. SOKAK NO:4 PK:41400 GEBZE/KOCAELİ
GÖLCÜK Mesleki Eğitim Merkezi
KAVAKLI MAH. YAVUZ CADDE NO:109 PK:41650 GÖLCÜK/KOCAELİ
İZMİT Mesleki Eğitim Merkezi
SANAYİ MAH. İZMİT SANAYİ SİTESİ 1. CADDE NO:21 PK:41040 İZMİT/KOCAELİ
KÖRFEZ Mesleki Eğitim Merkezi
ESENTEPE MAH. YILDIZLI SOKAK NO:13 PK:41780 KÖRFEZ/KOCAELİ
ÇAYIROVA Yapı ve Kredi Bankası M.T.A.L.
AKSE MAH. BAHRİYE ÜÇOK CADDE NO:32 PK:41420 ÇAYIROVA/KOCAELİ
DARICA TOKİ M.T.A.L.
EMEK MAH. KEMAL SOKAK NO:1 PK:41700 DARICA/KOCAELİ
KANDIRA Kandıra M.T.A.L.
ORHAN MAH. AHMET ALİ CAD. NO: 140/1 KANDIRA / KOCAELİ
KARAMÜRSEL Karamürsel 100.Yıl M.T.A.L.
KAYACIK MAH. 210. CADDE NO:4 PK:41500 KARAMÜRSEL/KOCAELİ
KARTEPE Kartepe M.T.A.L.
FATİH SULTAN MEHMET MAH. DİCLE CADDE NO:7 PK:41250 KARTEPE/KOCAELİ

Mesleki Eğitim Merkezleri

Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin; ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. 

09/12/2016 tarihli 29913 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapılmış olup çıraklık eğitimi örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınmış ve mesleki eğitim merkezleri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.

Çıraklık eğitiminin örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınması ile ekonomimizin temel yapı taşı olan işletmelerin çırak ihtiyacının karşılanması ve çırak öğrencilerimizin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle meslekleri işbaşında öğrenmeleri sağlanacaktır.
Mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilere 11. sınıfın sonunda Kalfalık Belgesi, 12. sınıfın sonunda ise Ustalık Belgesi verilecektir. Çırak öğrencilere fark derslerini tamamlamaları durumunda, Lise Diploması da alabilmenin yolu açılmıştır.

Çıraklık eğitimini bitiren öğrenciler istekleri doğrultusunda fark derslerini tamamlayarak lise diploma almaları halinde yükseköğretime gidebilme hakkına sahiptir.

En az ortaokul mezunu olup zorunlu eğitim çağında olanlar ve ondokuz yaşından gün almış olanlardan da yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. 

Mesleki eğitim merkezine kayıt olacaklar için 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında çırak olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır. 

a)      En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak. 

b)     Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, şartları aranmakta olup bununla birlikte 3308 sayılı Kanun kapsamında bulunan 27 Alan ve 142 dalda eğitim verilebilecek standartlara uygun atölye veya işyeri ile usta öğretici belgesine sahip eğitici olması gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP) uygulayan mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına müracaat edip sözleşme imzalayanlar çırak öğrenci olabilmektedirler.

 Çıraklık Eğitimi; Okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bir bütünlük içerisinde uygulandığı, bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan ve belgeye götüren eğitimdir.

 Usta öğretici gözetiminde işyerlerinde çıraklar haftada;

1 veya 2 gün okulda teorik eğitim,4 veya 5 gün işletmelerde pratik eğitim alırlar.

 Uygulanan Programlar; 27 Alan 142 dal da eğitim verilmektedir. 

Ücret; Aday çırak ve çırağa 3308 sayılı kanun madde 25 inci maddesi gereği asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. 

Sigorta; Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden, Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Destekler: işyeri açarken KOSGEP’ten 50.000.- TL hibe ve 100.000.- TL faizsiz kredi desteği alınabilir. İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası devlet tarafından yapılır.

 

Kaynak: http://www.hbo.gov.tr/OgrenmeFirsatlari/MeslekiEgitimMerkezleri