KOCAELİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli ODAK - Ortaöğretim Değerleme ve Akreditasyon - 2. Faz

Kocaeli ODAK - Ortaöğretim Değerleme ve Akreditasyon - 2. Faz

 “Kocaeli ODAK - Ortaöğretim Değerleme ve Akreditasyon - 2. Faz” projesi; Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde hazırlanarak bölge açısından kritik öneme sahip, araştırma ve planlama çalışmaları kapsayarak bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik fizibilite, araştırma, istatistikî veri ve analiz çalışmalarını destekleyecek şekilde MARKA – Doğu Marmara Kalkınma Ajansına sunularak hibe almaya hak kazanmıştır.

Kocaeli ODAK projesi; bölgemizin 2015 yılı DFD - Doğrudan Faaliyet Desteği programı ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı Taslağında belirlenen hedef ve stratejiler ile uyumlu, bölgesel kalkınma çabalarına önemli katkılar sağlayacak eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. Kocaeli ili ortaöğretim kurumlarında mevcut durumların saptanması, gelişim ihtiyacının belirlenmesi buna yönelik olarak evrensel ölçütler doğrultusunda okul başarısı önündeki engellerin tespit edilmesi, tespit edilen problemlere yönelik önlemler alınması, okulun tüm paydaşlarının işbirliği ile oluşturulacak yenileşme ve gelişim sürecinin sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak üzere gerçekleştirilecek okul merkezli faaliyetlerle, il genelinde birlik sağlanması amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda 4 Eylül 2015 tarihinde saat 15.00’ de gerçekleştirilen Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği proje tanıtım toplantısı, Kocaeli Valisi Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilmiş olup Kocaeli ODAK “Ortaöğretim Değerleme ve Akreditasyon – 2.Faz” projesi hizmet içi genel ve branş eğitimleri olarak faaliyetlere başlanmıştır. 7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında eş zamanlı 25 oturum planlanmış olup verilen eğitimler aşağıdaki gibidir.

7 Eylül 2015 tarihinde 9:30 - 12:30 saatleri arasında Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda Gazi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. M. Ali DOMBAYCI “Felsefe için Öğretim Programı, Öğretim Programı için Felsefe” konulu semineri ilimiz Felsefe öğretmenlerine vermiştir.

7 Eylül 2015 tarihinde 9:30-12:30 saatleri arasında Gebze Osman Hamdi Bey Salonun’da ve 13:30-17:00 saatleri arasında Sabancı Kültür Merkezi Konferans Salonun ’da ERG-Sabancı Üniversitesi’nden Üyesi Batuhan AYDAGÜL “Öğretmenler için yeni bir öngörü. Hemen Şimdi!” konulu semineri Gebze ve İzmit ilçeleri tüm branş öğretmenlerine vermiştir.

7 Eylül 2015 tarihinde 9:30-12:30 saatleri arasında Sabancı Kültür Merkezi Salonun ’da ve 13:30-17:00 saatleri arasında Gebze Osman Hamdi Bey Salonu’nda Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÜLGER “Düşünme Becerileri ve Eğitimi” konulu semineri Dilovası, Darıca, Çayırova ve İzmit ilçeleri tüm branş öğretmenlerine vermiştir.

7 Eylül 2015 tarihinde 9:30-12:30 saatleri arasında Kocaeli Ticaret Odası Konferans Salonu’nda Kocaeli Üniversite’sinden Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN “Beyin ve Öğrenme” konulu semineri ilimizde bulunan tüm lise okul müdürlerine vermiştir.

7 Eylül 2015 tarihinde 13:30-17:00 saatleri arasında Ticaret Odası Konferans Salonu’nda Konya N.E. Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa YAVUZ “Yeni Nesil Okulda Liderlik” konulu semineri ilimizde bulunan tüm Ortaöğretim kurum müdürlerine vermiştir.

8 Eylül 2015 tarihinde 9:30-12:30 saatleri arasında Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Uygar KANLI “Lise Fizik Öğretim Programı ve Öğretimi” konulu semineri ilimizde bulunan tüm lise fizik öğretmenlerine vermiştir.

8 Eylül 2015 tarihinde 9:30-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında Gebze Osman Hamdi Bey Salonu’nda Kocaeli Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN “Beyin ve Öğrenme” konulu semineri Gebze, Dilovası, Darıca ve Çayırova ilçelerimizdeki tüm branş öğretmenlerine vermiştir.

9 Eylül 2015 tarihinde 9:30-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında Sabancı Kültür Merkezi Salonu’nda Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Eralp ALTUN “Öğretim Teknolojileri ve Etkin Kullanımı” konulu semineri Kandıra, Başiskele, Derince, Körfez ve Kartepe ilçeleri tüm branş öğretmenlerine vermiştir.

10 Eylül 2015 tarihinde 9:30-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında Sabancı Kültür Merkezi Salonun ’da Erciyes Üniversitesi’nden Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Zülküf ALTAN  “Öğrenme ve Öğretime Dair” konulu semineri İzmit, Karamürsel ve Gölcük ilçeleri tüm ortaöğretim öğretmenlerine vermiştir.

10 Eylül 2015 tarihinde 13:30-16:30 saatleri arasında Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu’nda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşegül DALOĞLU “Lise İngilizce Öğretim Programı ve Öğretimi” konulu semineri ilimiz İngilizce branşı öğretmenlerine vermiştir.

10 Eylül 2015 tarihinde 9:30-12:30 saatleri arasında Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda Kocaeli Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa EREN “Din Öğretimi” konulu semineri ilimiz din dersi branş öğretmenlerine vermiştir.

11 Eylül 2015 tarihinde öğleden sonra Süleyman Demirel Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan KAPLAN ve Bakanlığımız Talim Terbiye Kurulu Üyesi Sayın Kamil YEŞİL “Lise Edebiyatı Öğretim Programı ve Öğretimi” Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında görev yapan edebiyat öğretmenlerine yönelik eğitimi gerçekleştirdiler.

11 Eylül 2015 tarihinde 09.30-12.30 saatleri arasında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeref MİRASYEDİOĞLU “Lise Matematik Öğretim Programı ve Öğretimi” konulu eğitimi Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında görev yapan matematik öğretmenlerine yönelik gerçekleştirdiler.

11 Eylül 2015 tarihi 09.30-12.30 saatleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Bayram ÇOŞTU “Lise Kimya Öğretim Programı ve Öğretimi” konulu eğitimi Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında görev yapan kimya öğretmenlerine yönelik gerçekleştirdiler.

11 Eylül 2015 tarihi 09.30-12.30 saatleri arasında ODTÜ Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Musa DOĞAN “Lise Biyoloji Öğretim Programı ve Öğretimi” konulu eğitimi Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında görev yapan biyoloji öğretmenlerine yönelik gerçekleştirdiler.

11 Eylül 2015 tarihi 09.30-12.30 saatleri arasında Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serap BUYURGAN  “Sanat Eğitimi ve Müzede Öğrenme” konulu eğitimi Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında görev yapan güzel sanatlar öğretmenlerine yönelik gerçekleştirdiler.

11 Eylül 2015 tarihinde Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Nilgün SAZAK  “Lise Müzik Öğretim Programı ve Öğretimi” konulu eğitimi Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında görev yapan güzel sanatlar öğretmenlerine yönelik gerçekleştirdiler.

11 Eylül 2015 tarihi 09.30-12.30 saatleri arasında Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonunda Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Anabilim Dalı Enstitü Müdürü Sayın Prof. Dr. Servet KARABAĞ “Lise Coğrafya Öğretim Programı ve Öğretimi” konulu eğitimi Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında görev yapan tüm coğrafya öğretmenlerine yönelik gerçekleştirmiştir.

11 Eylül 2015 tarihinde Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sayın Yard. Doç. Dr. Neval AKÇA “Lise Tarih Öğretim Programı ve Öğretimi” konulu eğitimi Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında görev yapan tarih öğretmenlerine yönelik gerçekleştirdiler.

Sonuç olarak; Nisan - Mayıs 2015 aylarında oluşturulan mevcut durum analizi raporu neticesinde ve belirlenen ölçütler ışığında, tespit edilen eksiklikler ve ihtiyaçlara yönelik, öğretmenler ve okul idarecileri için hizmet içi eğitim uygulanması ile Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren TR42 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı DFD – Doğrudan Faaliyet Desteği programı kapsamında yaklaşık 4687 öğretmen, 170 okul idarecisine ulaşarak 24 farklı oturumda 10 farklı salonda alan / branş (matematik, fen, vb...) ve genel oturumlar gerçekleştirilmiştir.

 

2015-2016 Eğitim Öğretim yılının seminer döneminde gerçekleştirilen bu eğitimler ile Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü kendi alanında bir ilke imza atarak 4 yıl sürmesi planlanan Kocaeli ODAK projesinin 1. yılının 2. fazı tamamlanmış oldu. 

 

projeprojeprojeprojeprojeprojeprojeprojeprojeprojeprojeprojeprojeprojeprojeprojeprojeprojeprojeprojeprojeproje

Körfez Mh.Ankara Karayolu Cd. No 129 Pk41040 İzmit/KOCAELİ - 0(262) 300 58 58 / 0(262) 300 58 59

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.