Çalışma İzni İade Edilen Özel Öğretim Kurumları Personel Sorgusu

Millî Güvenliğe Tehdit Oluşturduğu Tespit Edilen Yapı, Oluşum veya Gruplara ya da Terör Örgütlerine Üyeliği veya İltisakı, İrtibatı Olmadığı Belirlenen Personel


TC Kimlik
Doğum Yılı
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü